Opatření v souvislosti se svátkem Ramadán v Izraeli (+ video)

Starosta města Jisr az-Zarqa a představitelé Izraelských obranných sil
Starosta města Jisr az-Zarqa a představitelé Izraelských obranných sil

Dnes začínají muslimové na celém světě a i v Izraeli slavit svátek Ramadán. Je to svátek trvající měsíc a je spojen se společnými modlitbami a také rodinnými setkáními. Jak známo, den věnují věřící půstu a modlitbám a po západu slunce nastává přijemnější část, kdy se rodiny a přátelé scházejí ke společným slavnostním hostinám, lidé se navzájem navštěvují a obdarovávají. V souvislosti s nutnou izolací budou muslimové o taková setkávání ochuzeni, ale stejné to bylo i během svátku Pesach v židovských rodinách a o Velikonocích v rodinách křesťanských. Podívejme se jaká opatření předepsala ministerstva zdravotnictví, policie a IDF. Především jsou od 23. 4. do 3. 5. 2020 uzavřena všechna místa, kde je převážně muslimské obyvatelstvo, a některé čtvrti Jeruzaléma, je zakázano opustit místo pobytu. Nákupy je možné realizovat pouze v místech pobytu, výjimkou jsou malá místa, v takovém případě je možné nakoupit nezbytně nutné potraviny a léky a další nezbytnosti v nejbližším městě. Veškeré obchody, kromě lékaren budou uzavřeny od 18:00 do 03:00 ráno. Obchody a prodejny potravin a připravených pokrmů mohou provozovat služby prostředníctvím dovážky. Modlitby jsou povolené pouze na otevřených prostranstvích ve skupině do 19 lidí, vzdálených od sebe 2 m. Stejná omezení platí pro všechny věřící v Izraeli.

Obyvatelé arabských měst a vesnic si zvykají na novou realitu a chápou, že izraelská armáda je v místech přítomná pro to, aby přispěla k zabránění rychlého šíření nákazy a poskytla pomoct těm, kdo jí potřebují. Také nedávno zvolení poslanci arabských stran se snaží o velmi mírnou rétoriku a chválí arabské občany, že až na určité výjimky, jsou disciplinovaní a dodržují nařízená omezení. Starostové, kteří palčivé problémy znají z praxe, s IDF spolupracují ke spokojenosti všech zúčastněných.

Author