Bibličtí Izraelité neměli jen Chrám v Jeruzalémě. S archeologickým průkumem pomohou i čeští studenti

starověké figurky lidí nalezené v Tel Moca; foto: Clara Amit, Izraelská památková správa
starověké figurky lidí nalezené v Tel Moca; foto: Clara Amit, Izraelská památková správa

Šalamounův Chrám v Jeruzalémě zřejmě nebyl jediným místem, kde v Judeji ve starověku probíhaly masové bohoslužby. V jeruzalémské oblasti Tel Moca (Tel Motza), nacházející se sedm kilometrů severozápadně od Starého města totiž tým archeologů z Univerzity Tel Aviv a Izraelského památkového úřadu odkrývá rozsáhlý chrámový komplex, se na místě rozkládal přibližně mezi rokem 900 př.n.l. a počátkem šestého století př.n.l. Chrám objevený v roce 2012 stál v téže době jako První Chrám v Jeruzalémě. Konstatuje to výzkumná zpráva zveřejněná v Biblical Archaeology Review.

Chrám v Moce (מוצא) měl východo-západní orientaci, přibližně dvoutřetinovou velikost Chrámu jeruzalémského, má stejný architektonický plán a byl zřejmě postaven stejnými staviteli, kteří přišli ze severu, z dnešní Sýrie, tak jak to popisuje Bible, uvedla Šua Kisilevic (Shua Kisilevitz) z Izraelského památkového úřadu.

Šua Kisilevic a další vedoucí výzkumu, profesor Oded Lipšic (Oded Lipschits) z Archeologického instutu Sonii a Marca Nadlerových Telavivské univerzity, mají za to, že s ohledem na malou vzdálenost od hlavního Chrámu v Jeruzalémě, musel být vedlejší chrám v Moce povolen tehdejšími vedoucími náboženskými představiteli, jinak by vzniknout nemohl.

Přestože archeologický průzkum místa není dokončen a nebyl dosud ani odkryt celý chrám, výzkumníci již na místě našli řadu cenných artefaktů. Jedná se o oltář, různé figurky, kultovní potřeby a kalichy.

starověká figurka koně nalezená v Tel Moca; foto: Clara Amit, Izraelská památková správa
starověká figurka koně nalezená v Tel Moca; foto: Clara Amit, Izraelská památková správa

Otázky vzbuzuje nález čtyř figurek – dvou lidských a dvou koňských – které podle výzkumníků mohou naznačovat, že chrám byl využíván k uctívání různých b-hů, nikoliv jen B-ha Izraele (יהוה) jako v Chrámě v Jeruzalémě. Šua Kisilevic upozorňuje, že Bible zaznamenává dvě náboženské reformy provedené králi Chizkijášem a Jóšijášem, kteří soustředili bohoslužby do jeruzalémského Chrámu a odstranili kultovní činnost za hranicemi města, což naznačuje rozšíření zakázaných kultů. Dodnes není jasné, kdy obyvatelé Judeje eliminovali polyteismus a začali uctívat jediného B-ha.

Půdorys chrámu v Moce není dosud zcela odkryt, takže archeologický průzkum bude nadále letos a i na jaře 2021 pokračovat a to s týmem 50 účastníků mezi nimiž budou nejen studenti Univerzity Tel Aviv, ale také Univerzity Karlovy v Praze, německé Universität Osnabrück a americké UCLA.

בעקבות תעלומת המקדש הקדום בתל מוצא – zpráva na webu Univerzity Tel Aviv (hebrejsky)

Newly discovered temple near Jerusalem calls into question Biblical depictions – zpráva na webu Univerzity Tel Aviv (anglicky)

Author